top of page
Search

Ideer til ministeren på kampdagenI forlængelse af debatten ”Iværksætteri & barsel” i november 2020 afleverede KvindeKompagniet og Frederikke Antonie Schmidt fra skodesign-virksomheden Roccamore mandag 8. marts 2021 – på Kvindernes Internationale Kampdag – en række konkrete anbefalinger til erhvervsminister Simon Kollerup. Idékataloget er et indspark til det politiske arbejde med at øge andelen af kvindelige iværksættere og indeholder anbefalinger til både strukturelle ændringer og til kulturelle tiltag.


Det indeholder 10 konkrete anbefalinger til, hvordan man fra politisk side kan arbejde med strukturelle og kulturelle ændringer, som kan øge andelen af kvindelige iværksættere.


Kun hver fjerde nye virksomhed herhjemme er stiftet af en kvinde. Dermed går ikke kun iværksættermiljøet, men også samfundet bredt set glip af idéer, talent, jobskabelse og vækst, og flere kvindelige iværksættere bør derfor være et fælles mål for hele økosystemet.


- Det dur ikke, at et land som Danmark – der er foregangsland på mange andre områder – halter så langt bagefter, når det kommer til ligestilling indenfor iværksætteri. Vi sidder med et stort uforløst potentiale, og vi skal have alle talenter i spil. Det vil vi i KvindeKompagniet gerne bidrage til, og derfor byder vi nu ind med 10 konkrete bud på, hvordan vi sammen kan rydde nogle af de forhindringer af vejen, som kvinder møder på deres vej mod et liv som iværksætter, siger Josefine Volqvartz, vært og bestyrelsesformand for KvindeKompagniet.


- Vores idékatalog rummer 10 helt konkrete anbefalinger til Simon Kollerup og hans kolleger. De omhandler blandt andet barselslovgivningen, der stammer fra en tid, hvor familieliv og arbejdsmarked så helt anderledes ud end i dag, og derfor er for ufleksibel til et moderne arbejdsliv, hvor der er andre veje at gå end lønmodtagervejen. Vi kommer også med anbefalinger, der kan øge kvinders adgang til finansiering af deres virksomhed, ligesom vi mener, det er på høje tid at ændre den fortælling, der præger området og fremstiller iværksætteri som en ”mandesport”, de færreste kvinder kan se sig selv konkurrere i, siger Josefine Volqvartz.


Baggrunden for KvindeKompagniets idékatalog skal findes i en debat i november 2020. Her deltog erhvervsminister Simon Kollerup i et panel sammen med stifteren af skodesign-virksomheden Roccamore, Frederikke Antonie Schmidt, og diversitetskonsulent Lisbeth Odgaard Madsen fra Potential Company. De debatterede under overskriften ”Iværksætteri & barsel”, og Simon Kollerup efterlyste konkrete idéer til de nødvendige strukturelle ændringer på området.


Idékataloget er KvindeKompagniets forslag til disse ændringer – særligt de strukturelle, men også en række kulturelle tiltag. Anbefalingerne er udarbejdet i samarbejde med Frederikke Antonie Schmidt, og de bygger på input fra en lang række kvindelige iværksættere og initiativtagernes dialog med forskellige aktører på området.


Anbefalingerne er:

1. Økonomisk støtte til rollemodelskampagner

2. Udarbejde en tværministeriel ”iværksætterguide”

3. Modernisering af barselslovgivningen

4. Ændre Vækstfondens mandat

5. Kønskvoter i offentlige udvælgelseskomitéer

6. Særlig statslig forsøgspulje målrettet kvinder

7. Implementering af ny Dansk Standard

8. Iværksætteri på skoleskemaet

9. Mentorordninger via Vækstfonden og Innovationsfonden

10. Særlig støtte til uddannelses-, videns- og netværksaktiviteter


Læs mere om forslagene her
留言


bottom of page