top of page

vores arbejde

medie
produktion

KvindeKompagniet står bag en række podcast- og TV-produktioner, der alle kredser om temaer og mennesker, som kan være med til at løfte andelen af kvindelige iværksættere.
  • Interviews med rollemodeller og inspirerende iværksætterkvinder
  • Interviews med eksperter og meningsdannere
  • Podcasts og TV-fortællinger med interviews, debat og reportager
  • Tekster og artikler 
  • Content til sociale medier
Produktionerne er at finde her på hjemmesiden og på KvindeKompagniet egne kanaler på hhv. Youtube og Vimeo.
Alle podcastafsnit kan findes på Apple Podcast, og vores produktioner udsendes også via vores partnerkanaler Bootstrapping,  POV International og Nordic Female Founders med en samlet rækkevidde på langt over 100.000 lyttere/seere.

I KvindeKompagniets produktioner kan du blandt andre møde:
  • Pernille Lotus, WeAreCube
  • Henrikke Kylén Pedersen, Manigrip
  • Louise Ertman Baunsgaard, Business angel
  • Stine Mølgaard, Radiobiotics 
  • Christian Arnstedt, Blazar Capital
Og mange flere her.

Se også debatten om ”Iværksætteri & barsel” med erhvervsminister Simon Kollerup, Roccamore-founder Frederikke Antonie Schmidt og vores egen diversitetskonsulent Lisbeth Odgaard Madsen.

Netværk

KvindeKompagniet har – sammen med Dansk Erhverv og Nordic Female Founders – etableret Danmarks første formaliserede netværk for kvindelige iværksættere og rollemodeller.

 

Netværket vil arbejde for at påvirke den politiske dagsorden på området, ligesom formålet i høj grad er at samle rollemodeller, der ønsker at spille hinanden gode. Ved to årlige arrangementer mødes medlemmerne til dialog, inspiration og sparring, ligesom det er tanken, at netværket kan danne rammen om mindre erfarne iværksætteres møde med rollemodellerne. Gennem mentoring fra iværksættere, som andre kvinder kan spejle sig i, sikrer vi, at erfaringer og viden gives videre til næste generation af iværksætterkvinder.

 

Ved netværkets første event i december 2020 deltog mere end 50 kvindelige iværksættere, og i 2021 afvikles en række rundbordssamtaler. Her kan medlemmerne gå i dybden med et udvalgt emne og dele erfaringer i en lille kreds af kvindelige iværksættere. Disse sparringssamtaler handler i foråret 2021 om adgangen til investorer og kapital, leverandørkontakt for produktionsiværksættere og markedsføring via sociale medier.

politik

KvindeKompagniet har en ambition om gennem sit arbejde at påvirke rammevilkårene for iværksætteri i Danmark og afleverede derfor 8. marts 2021 – på Kvindernes Internationale Kampdag – et idékatalog til erhvervsminister Simon Kollerup.

 

Det indeholder 10 konkrete anbefalinger til, hvordan man fra politisk side kan arbejde med strukturelle og kulturelle ændringer, som kan øge andelen af kvindelige iværksættere.

Læs mere om anbefalingerne her

Læs idékataloget her 

1.

Økonomisk støtte til rollemodelskampagner

2.

Udarbejd en tværministeriel "iværksætterguide"

3.

Modernisering af barselslovgivningen

4.

Ændre Vækstfondens mandat

5.

Kønskvoter i offentlige udvælgelseskomitéer

6.

Særlig statslig forsøgspulje målrettet kvinder

7.

Implementering af ny Dansk Standard

8.

Iværksætteri på skoleskemaet

9.

Mentorordning via Vækstfonden og Innovationsfonden

10.

Særlig støtte til uddannelses-, videns- og netværksaktiviteter
Politisk arbejde

Analyse

KvindeKompagniet ønsker, at dialogen om ligestilling og iværksætteri sker på et databaseret grundlag og bidrager derfor med afdæknings- og analysearbejde.

 

Dette kan eksempelvis kortlægge, hvordan kønsdiversitet påvirker en virksomheds resultater og muligheder for vækst.

 

Analyseresultaterne kan efterfølgende indgå i et strategiarbejde, som KvindeKompagniet gerne tilrettelægger og faciliterer. 

bottom of page